Nawigacja

Informacje bieżące

Informacje o konkursach i wydarzeniach

 

Niezmiennie od 3 lat, raz w miesiącu, odbywają się w przedszkolu zajęcia czytelnicze w grupie starszej (5 i 6-latki). Dzieci słuchają wybranych treści z książki, a następnie wykonują różne prace manualne na jej temat. Organizacją zajmuje się biblioteka szkolna.

 

Nadrzędnym celem tego programu jest wspieranie i rozwój czytelnictwa wśród dzieci 5 i 6-letnich, a tym samym i dorosłych.

 

Na ostatnich zajęciach czytane były fragmenty książki ks. Jana Twardowskiego "Dziecięcym piórem". W ramach zadań manualnych dzieci wyklejały pisanki według wzoru, ćwicząc rozpoznawanie kształtów i kolorów.

 

          

          

          

          

          

          

 


 

W dniach 26.02 - 9.03.2018 r. wśród wychowanków przedszkola Zespołu Placówek Oświatowych w Korczewie, został przeprowadzony konkurs plastyczno-czytelniczy pt. „Zwierzęta w wierszach i baśniach”. Organizatorem  konkursu była biblioteka szkolna ZPO.

Konkurs polegał na wykonaniu portretu swojego ulubionego zwierzęcia z baśni lub wiersza, używając dowolnej techniki plastycznej.

Celami konkursu było:

 1. Rozwijanie umiejętności koncentracji uwagi i logicznego myślenia,
 2. Pobudzanie postaw kreatywnych ucznia,
 3. Rozwijanie umiejętności pokonywania stresu w sytuacjach rywalizacji,
 4. Rozbudzanie zamiłowania do czytania książek,
 5. Rozwijanie czytelnictwa baśni i wierszy,
 6. Promocja czytelnictwa i działań biblioteki szkolnej.

W konkursie brały udział 4 osoby z grupy młodszej (3-4 lata) i 23 osoby z grupy starszej (5-6 lat). Wyniki przedstawiają się następująco:

grupa młodsza:
1 miejsce 
- Lena Kamińska 
2 miejsce - Piotr Sadowy 
3 miejsce - Zofia Głozak 
wyróżnienie - Jan Kryszczuk

 

grupa starsza:
1 miejsce - Oliwia Grochala 
2 miejsce - Kalina Kryszczuk 
3 miejsce - Weronika Wasilczuk

 

          

          

          

          

          

          

          

          

 


 

22 lutego 2018 r. rozstrzygnięto konkurs ładnego pisania "O Dyrektorskie Pióro". Wzięło w nim udział 37 uczniów z 3 grup wiekowych (klasy 1-3 szkoły podstawowej, 4-6 szkoły podstawowej, klasa 7 szkoły podstawowej i 2-3 gimnazjum).

 

Wyniki przedstawiają się następująco:

KLASY 1- 3 SZKOŁY PODSTAWOWEJ

 1. miejsce - Alicja Ciura kl. 3
 2. miejsce - Maja Wakulińska kl. 3
 3. miejsce - Daria Schulz kl. 2

                       wyróżnienie - Jakub Sadowy kl. 1

 

 KLASY 4- 6 SZKOŁY PODSTAWOWEJ

 1. miejsce - Marta Zbiec kl. 5
 2. miejsce - Zuzanna Chwedorczuk kl. 6
 3. miejsce - Monika Mularzuk kl. 5

 

KLASA 7 SZKOŁY PODSTAWOWEJ I KLASY 2- 3 GIMNAZJUM

 1. miejsce - Anna Wierzejska kl. 2 gimn.
 2. miejsce - Aleksandra Szpura kl. 7
 3. miejsce - Magdalena Terlikowska kl. 3B gimn.

 

          

          

          

          


 

W dniu 19.01.2018 r., w czasie trwania ferii zimowych,  przeprowadzono w Zespole Placówek Oświatowych w Korczewie turniej szachowy. Organizatorem zawodów była biblioteka szkolna.

Rozgrywki były przeprowadzane systemem „każdy z każdym”. Obowiązywały w nim przepisy Kodeksu Szachowego PZSzach z 2005 roku.

Celem zawodów było:

 • Popularyzacja  gry wśród dzieci i młodzieży,
 • Propagowanie i umacnianie zdrowych zasad współzawodnictwa i gry fair-play,
 • Ożywienie środowiska wiejskiego w zakresie upowszechniania sportu dzieci i młodzieży,

W turnieju udział wzięło 2 zawodników.

Klasyfikacja przedstawia się następująco:

Zajęte miejsce

Imię i nazwisko

Klasa

Liczba punktów

I

Kacper Wysocki

6 sp 

3

II

Adrian Wakuliński

3 B gimn.

2

 

 


 

II Konkurs Ładnego Pisania

 „O Dyrektorskie Pióro”

 

Przeznaczony dla dzieci i młodzieży ze szkoły podstawowej i gimnazjum

 

Cele konkursu:

 • motywowanie do pracy nad własnym charakterem pisma,
 • doskonalenie umiejętności kształtnego, proporcjonalnego, czytelnego i estetycznego pisania,
 • zachęcenie młodych osób do odręcznego pisania oraz przestrzegania zasad poprawności gramatycznej i ortograficznej,
 • wyróżnienie osób o najładniejszym charakterze pisma,
 • propagowanie twórczości wybranego twórcy lub określonej tematyki.

 

Warunki uczestnictwa w konkursie oraz kryteria oceny prac:

 

 • tekst napisany  na  białym papierze o formacie A4,
 • orientacja strony dowolna,
 • wykorzystanie fragmentów twórczości wybranego przez siebie autora ,
 • tekst napisany odręcznie dowolną techniką (pióro, długopis, ołówek),
 • tekst musi zawierać co najmniej 8 wersów (może być więcej),
 • praca estetyczna pod względem właściwego rozmieszczenie tekstu na kartce papieru (marginesy i odstępy między wierszami),
 • praca może zawierać autorskie ilustracje, ornamenty i ozdobniki (np. ozdobna pierwsza litera wersu),
 • konkurs odbędzie się 15  lutego 2018 r. (czwartek) o godzinie 900 (2 lekcja) w 3 grupach wiekowych: klasy 1-3 szkoły podstawowej, klasy 4-6 szkoły podstawowej, klasa 7 i 2-3 gimnazjum.

 

Wszystkich chętnych zapraszamy do zapisywania się w bibliotece szkolnej.

Ogłoszenie wyników oraz wystawa pokonkursowa odbędą się po dokonaniu oceny prac przez organizatorów.

 


 

Konkurs czytelniczy „Czy dobrze znam Kubusia Puchatka?”

Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas I- III szkoły podstawowej.

Cele konkursu:
- mobilizowanie uczniów do czytania,  

- pogłębianie ich ciekawości czytelniczej,

- rozbudzanie zainteresowań współczesną literaturą dla dzieci,  

- rozwijanie umiejętności formułowania sądów i ocen na temat przeczytanej książki,  

- sprawdzenie stopnia znajomości treści książki A. A. Milne „Kubuś Puchatek”

- popularyzacja wartościowej literatury wśród młodych czytelników,  

- kształtowanie umiejętności przekazywania przez dzieci zapamiętanych faktów z lektury,  

- uaktywnienie uczniów poprzez udział w konkursie;   

- kształtowanie umiejętności czytania ze zrozumieniem i zapamiętywania faktów;  

- sprawdzenie stopnia znajomości treści książek;  

- rozwijanie zainteresowań czytelniczych uczniów;  

- motywowanie do zdrowej rywalizacji;  

 

Regulamin:
1. Konkurs jest jednoetapowy i ma charakter indywidualny.
2. Uczestnicy udzielają pisemnych odpowiedzi na postawione pytania otwarte lub zamknięte w formie testu .
3. W przypadku uzyskania przez uczniów jednakowej ilości punktów, przewidziana jest dogrywka - ustne odpowiedzi na losowo wybrane pytania.

Zakres materiału:
A. A. Milne „Kubuś Puchatek”

 

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest dokładne przeczytanie wyżej wymienionego utworu.

Przewidziany termin konkursu kwiecień- maj 2018 r.
 

 


 

Konkurs czytelniczy „Z dziennika Cwaniaczka”

Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas IV- VI szkoły podstawowej.

Cele konkursu:
- mobilizowanie uczniów do czytania,  

- pogłębianie ich ciekawości czytelniczej,

- rozbudzanie zainteresowań współczesną literaturą dla dzieci,  

- rozwijanie umiejętności formułowania sądów i ocen na temat przeczytanej książki,  

- sprawdzenie stopnia znajomości treści książek J. Kinney’a: Dziennik cwaniaczka, Rodrick rządzi, Szczyt wszystkiego, Ubaw po pachy, Przykra prawda, Biała gorączka, Trzeci do paryZezowate szczęścieDroga przez mękę. Stara bieda

- popularyzacja wartościowej literatury wśród młodych czytelników,  

- kształtowanie umiejętności przekazywania przez dzieci zapamiętanych faktów z lektury,  

- uaktywnienie uczniów poprzez udział w konkursie;  

- popularyzacja książek z serii „Dziennik cwaniaczka”;  

- kształtowanie umiejętności czytania ze zrozumieniem i zapamiętywania faktów;  

- sprawdzenie stopnia znajomości treści książek;  

- rozwijanie zainteresowań czytelniczych uczniów;  

- motywowanie do zdrowej rywalizacji;  

 

Regulamin:
1. Konkurs jest jednoetapowy i ma charakter indywidualny.
2. Uczestnicy udzielają pisemnych odpowiedzi na postawione pytania otwarte lub zamknięte w formie testu .
3. W przypadku uzyskania przez uczniów jednakowej ilości punktów, przewidziana jest dogrywka - ustne odpowiedzi na losowo wybrane pytania.

Zakres materiału:
J. Kinney

 Dziennik cwaniaczka, 

Rodrick rządzi,

Szczyt wszystkiego, 

Ubaw po pachy, 

Przykra prawda

Biała gorączka,

Trzeci do pary

Zezowate szczęście

Droga przez mękę.

Stara bieda
 

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest dokładne przeczytanie wyżej wymienionych utworów.

Przewidziany termin konkursu kwiecień- maj 2018 r.


 

Konkurs czytelniczy „Wokół Igrzysk śmierci”

Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klasy VII szkoły podstawowej i II-III gimnazjum

Cele konkursu:
- mobilizowanie uczniów do czytania,  

- pogłębianie ich ciekawości czytelniczej,

- rozbudzanie zainteresowań współczesną literaturą dla dzieci,  

- rozwijanie umiejętności formułowania sądów i ocen na temat przeczytanej książki,  

- sprawdzenie stopnia znajomości treści książek S. Collins „Igrzyska śmierci”, „W pierścieniu ognia”, „Kosogłos”

- popularyzacja wartościowej literatury wśród młodych czytelników,  

- kształtowanie umiejętności przekazywania przez dzieci zapamiętanych faktów z lektury,  

- uaktywnienie uczniów poprzez udział w konkursie;  

- popularyzacja książek z serii „Igrzyska śmierci”;  

- kształtowanie umiejętności czytania ze zrozumieniem i zapamiętywania faktów;  

- sprawdzenie stopnia znajomości treści książek;  

- rozwijanie zainteresowań czytelniczych uczniów;  

- motywowanie do zdrowej rywalizacji;  

 

Regulamin:
1. Konkurs jest jednoetapowy i ma charakter indywidualny.
2. Uczestnicy udzielają pisemnych odpowiedzi na postawione pytania otwarte lub zamknięte w formie testu .
3. W przypadku uzyskania przez uczniów jednakowej ilości punktów, przewidziana jest dogrywka - ustne odpowiedzi na losowo wybrane pytania.

Zakres materiału:
S. Collins

Igrzyska śmierci

W pierścieniu ognia

Kosogłos

 

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest dokładne przeczytanie wyżej wymienionych utworów.

Przewidziany termin konkursu kwiecień- maj 2018 r.
 

 


W dniu 19 maja 2017 r.  odbył się również w bibliotece szkolnej konkurs recytatorski. Zadaniem uczestników było zaprezentowanie dwóch utworów: wiersza oraz fragmentu prozy z wybranej książki. W kategorii uczniów z klas 1-3 pierwsze miejsce zajęła Alicja Ciura za prezentację wiersza J. Tuwima "O panu Tralalińskim" oraz fragment książki "Lew, czarownica i stara szafa" C. S. Lewisa. W kategorii uczniów z klas 4-6 pierwsze miejsce zajął Łukasz Kucharczyk z klasy 5 za prezentację utworów: "Dwa wiatry" J. Tuwima i "Nad Niemnem" E. Orzeszkowej. Drugie miejsce przypadło Pawłowi Młynarczykowi z klasy 4, trzecie Julii Łoniewskiej również z klasy 4. Oboje zaprezentowali wiersz "Ciapek" B. Brzezińskiego oraz fragment książki "O psie, który jeździł koleją" R. Pisarskiego. Gratulujemy.

                                      

                       

 

 


 

Biblioteka szkolna zorganizowała również konkurs dla uczniów gimnazjum. Polegał on na samodzielnym napisaniu opowiadania na dowolny temat. Najlepiej poradził sobie z tym zadaniem Bartosz Piech z klasy 3, który napisał opowiadanie "Opowiedziały mi to gwiazdy". Drugie miejsce zajęła Zuzanna Dąbrowska z klasy 2b za " Zawsze tak było", trzecie zaś Amelia Karczewska z klasy 2b za opowiadanie "Złudne szczęście". Gratulujemy.


                    

 


 

Rozstrzygnięto również konkurs dla dzieci z klas 4-6 szkoły podstawowej. Polegał on na samodzielnym napisaniu wiersza. Pierwsze miejsce zajęła Aleksandra Szpura z klasy 6 za wiersz "Szkoła", drugie- Marta Zbieć z klasy 4 za wiersz "Zajęcza zabawa", trzecie- Bartosz Piech z klasy 5 za wiersz "Komputer". Wszystkim zwycięzcom gratulujemy.


                    

 


 

W dniu 19 maja 2017 r. został rozstrzygnięty konkurs dla dzieci z klas 1-3 szkoły podstawowej polegający na wykonaniu zakładki do książki. Najbardziej pomysłową zakładkę zrobiła Joanna Chwedorczuk z klasy 2. Zdobyła tym samym 1 miejsce. Na uwagę zasłużyła też zakładka wykonana przez Alicję Urban z klasy 2. Gratulujemy zwycięzcom. 


                       


 

Biblioteka szkolna

Zespołu Placówek Oświatowych

w Korczewie

zaprasza uczniów klasy 1, 2, 3 gimnazjum

do wzięcia udziału w

konkursie literackim

na samodzielne napisanie opowiadania

 

Cele konkursu:

1. Zainteresowanie dzieci i młodzieży książką.

2. Zachęcenie utalentowanych dzieci i młodzieży do pisania i prezentowania własnej twórczości literackiej.

3. Rozwijanie wrażliwości i wyobraźni młodych autorów, a także popularyzowanie ich twórczości.

3. Promocja biblioteki, książki i czytelnictwa.

4. Utrwalenie wizerunku biblioteki jako miejsca przyjaznego wielu pokoleniom.

5. Zachęcenie do odwiedzin biblioteki.

 

REGULAMIN

1 Organizatorem konkursu jest biblioteka szkolna.

2 Konkurs adresowany jest do uczniów klas 1-3 gimnazjum.

3 Przedmiotem konkursu jest samodzielne napisanie opowiadania na dowolny temat

4 Jeden Autor może nadesłać tylko 1 utwór

5 Opowiadanie zgłoszone do konkursu nie może przekraczać 3 stron znormalizowanego maszynopisu. Nie ma limitu znaków dla wierszy. Tekst należy zapisać czcionką Times New Roman o wielkości 12 punktów i wydrukować jednostronnie.

6 Prace należy dostarczyć do biblioteki szkolnej do dnia 30 kwietnia 2017 r.

7 Jury Konkursu zostanie powołane przez Organizatora Konkursu.

8 Kryteria oceniania:

• twórczy charakter utworu,

• poprawność stylistyczna i językowa,

• poziom literacki pracy,

• samodzielność i oryginalność,

• ogólna estetyka pracy.

  Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie.

  Na zwycięzców czekają nagrody!!!


Biblioteka szkolna

Zespołu Placówek Oświatowych

w Korczewie

zaprasza uczniów klasy 4, 5, 6 szkoły podstawowej

do wzięcia udziału w

konkursie literackim

na samodzielne napisanie wiersza

Cele konkursu:

1. Zainteresowanie dzieci i młodzieży książką.

2. Zachęcenie utalentowanych dzieci i młodzieży do pisania i prezentowania własnej twórczości literackiej.

3. Rozwijanie wrażliwości i wyobraźni młodych autorów, a także popularyzowanie ich twórczości.

3. Promocja biblioteki, książki i czytelnictwa.

4. Utrwalenie wizerunku biblioteki jako miejsca przyjaznego wielu pokoleniom.

5. Zachęcenie do odwiedzin biblioteki.

 

REGULAMIN

1 Organizatorem konkursu jest biblioteka szkolna.

2 Konkurs adresowany jest do uczniów klas 4-6 szkoły podstawowej.

3 Przedmiotem konkursu jest samodzielne napisanie wiersza na dowolny temat

4 Jeden Autor może nadesłać maksymalnie 2 utwory

5 Tekst wiersza należy zapisać czcionką Times New Roman o wielkości 12 punktów i wydrukować.

6 Prace należy dostarczyć do biblioteki szkolnej do dnia 30 kwietnia 2017 r.

7 Jury Konkursu zostanie powołane przez Organizatora Konkursu.

8 Kryteria oceniania:

• twórczy charakter utworu,

• poziom literacki pracy,

• samodzielność i oryginalność,

• ogólna estetyka pracy.

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie.

Na zwycięzców czekają nagrody!!!

 


Biblioteka szkolna

Zespołu Placówek Oświatowych

w Korczewie

zaprasza uczniów klasy 1, 2, 3 szkoły podstawowej

do wzięcia udziału w

konkursie czytelniczo-plastycznym

na samodzielnie wykonaną zakładkę do książki

Cele konkursu:

1. Zainteresowanie dzieci i młodzieży książką.

2. Rozwijanie zdolności plastycznych i wyobraźni.

3. Promocja biblioteki, książki i czytelnictwa.

4. Utrwalenie wizerunku biblioteki jako miejsca przyjaznego wielu pokoleniom.

5. Zachęcenie do odwiedzin biblioteki.

 

REGULAMIN

1 Organizatorem konkursu jest biblioteka szkolna.

2 Konkurs adresowany jest do uczniów klas 1-3 szkoły podstawowej.

3 Przedmiotem konkursu jest samodzielne wykonanie zakładki do książki. Można stosować różnorodne techniki plastyczne, różne materiały i sposoby ich łączenia.

4 Prace należy dostarczyć do biblioteki szkolnej do dnia 30 kwietnia 2017 r.

5 Prace konkursowe zostaną zaprezentowane i wyeksponowane na wystawce w bibliotece szkolnej.

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie.

Na zwycięzców czekają nagrody!!!

 


W dniu 24 marca w przedszkolu wśród dzieci 5-cio i 6- cioletnich przeprowadzony został konkurs plastyczny "Ilustracja do ulubionej baśni". Wyniki:


I miejsce - Hubert Mularzuk
II miejsce - Piotr Dropia
III miejsce - Mateusz Wakuliński

 

 


W dniu 10 lutego 2017 r. przeprowadzono Konkurs Ładnego Pisania "O Dyrektorskie Pióro". Wzięło w nim udział 32 uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum. Wyniki są następujące:


Klasy II-III SP:
I miejsce - Maja Kowalska kl. II


Klasy IV-VI SP:
I miejsce - Marta Zbieć kl. IV
Wyróżnienie - Jagoda Korsak kl. VI i Aleksandra Szpura kl. VI


Klasy I-III GIM.:
I miejsce - Julia Izdebska kl. III
Wyróżnienie - Kinga Mamcarz kl. I i Patryk Leszczuk kl. III

 


Konkurs Ładnego Pisania

 „O Dyrektorskie Pióro”

 

Przeznaczony dla dzieci i młodzieży ze szkoły podstawowej i gimnazjum

 

Cele konkursu:

·        motywowanie do pracy nad własnym charakterem pisma,

·        doskonalenie umiejętności kształtnego, proporcjonalnego, czytelnego i estetycznego pisania,

·        zachęcenie młodych osób do odręcznego pisania oraz przestrzegania zasad poprawności gramatycznej i ortograficznej,

·        wyróżnienie osób o najładniejszym charakterze pisma,

·        propagowanie twórczości wybranego twórcy lub określonej tematyki.

 

Warunki uczestnictwa w konkursie oraz kryteria oceny prac:

 

·        tekst napisany  na  białym papierze o formacie A4,

·        orientacja strony dowolna,

·        wykorzystanie fragmentów twórczości wybranego przez siebie autora ,

·        tekst napisany odręcznie dowolną techniką (pióro, długopis, ołówek),

·        tekst musi zawierać co najmniej 8 wersów (może być więcej),

·        praca estetyczna pod względem właściwego rozmieszczenie tekstu na kartce papieru (marginesy i odstępy między wierszami),

·        praca może zawierać autorskie ilustracje, ornamenty i ozdobniki (np. ozdobna pierwsza litera wersu),

·        konkurs odbędzie się w pierwszej połowie lutego 2017 r. w 3 grupach wiekowych: klasy 1-3 szkoły podstawowej, klasy 4-6 szkoły podstawowej, klasy 1-3 gimnazjum. Dokładny termin zostanie podany w późniejszym terminie ( po zmianie planu zajęć w drugim semestrze)

Wszystkich chętnych zapraszamy do zapisywania się do końca stycznia w bibliotece szkolnej.

Ogłoszenie wyników oraz wystawa pokonkursowa odbędą się po dokonaniu oceny prac przez organizatorów.


 

13 lutego 2017 r. w czasie zajęć "Ferie w szkole" w bibliotece szkolnej odbył się Szkolny Turniej Szachowy. Oto wyniki:


grupa młodsza:
1. Maciej Wakuliński - kl. III SP
2. Mateusz Żochowski - kl. VI
3. Kacper Wysocki - kl. V


grupa starsza:
1. Kamil Wasiluk - kl. III GIM.
2. Miłosz Ścięgosz - kl. III GIM.
3. Maciej Wysocki - kl. III GIM.
 

Aktualności

Kontakt

 • Zespół Placówek Oświatowych w Korczewie
  08-108 Korczew ul. Szkolna 4
  pow. siedlecki
 • (+48) 256312029 Szkoła Podstawowa
  (+48) 256313939 Gimnazjum
  (+48) 256312079 Przedszkole

Galeria zdjęć