Nawigacja

Uchwały Rady Rodziców

UCHWAŁA RADY RODZICÓW Z.P.O. W KORCZEWIE NR 1/11/2014 Z DNIA 05.11.2014

 

 

 

 

w sprawie ustalenia dobrowolnej składki na rzecz Rady Rodziców

 

         Na podstawie art. 4 z dnia 11 kwietnia 2007 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 80, poz. 542) Rada Rodziców ZPO w Korczewie uchwala, co następuje:

 

 

§ 1

 

Ustala się sposób wydatkowania wpływów z opłat na Radę Rodziców jak poniżej:

 

z wartosci dokonanych wpłat jednej, klasy przeznacza się 40% na potrzeby danej klasy, w przypadku gdy wpłat dokona 100% uczniów danej klasy, zwiększa się możliwość wydatkowania wpłat danej klasy do wysokości 60% dokonanych wpłat klasy. Pozostałe wpłacone środki, zostają wykorzystane zgodne z regulaminem Rady Rodziców. Uchwała wchodzi w życie z dniem 01.12.2014r. Deklaracja dotycząca opłat na Radę Rodziców stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

 

 

 

 

 

PRZEWODNICZĄCY;

MARIUSZ GROCHALA

 

 

Uchwały R.R.

 

 

 

Uchwała nr 2/07/08

Rady Rodziców

przy Zespole Placówek Oświatowych

w Korczewie

 

 

w sprawie ustalenia dobrowolnej składki na rzecz Rady Rodziców

 

         Na podstawie art. 4 z dnia 11 kwietnia 2007 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 80, poz. 542) Rada Rodziców ZPO w Korczewie uchwala, co następuje:

 

§ 1

 

Ustala się roczną składkę od jednego dziecka uczęszczającego do placówek wchodzących w skład ZPO w Korczewie na 40 zł rocznie.

 

§ 2

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

                                                                                                                      ……………………………………………….

                                                                                                                                         (Miejscowość, data)

………………………………………………………………………………….

                (imię i nazwisko rodzica/opiekuna)

 

 

………………………………………………………………………………….

                                 (imię i nazwisko ucznia, klasa)

 

 

 

Aktualności

Kontakt

  • Zespół Placówek Oświatowych w Korczewie
    08-108 Korczew ul. Szkolna 4
    pow. siedlecki
  • (+48) 256312029 Szkoła Podstawowa
    (+48) 256313939 Gimnazjum
    (+48) 256312079 Przedszkole

Galeria zdjęć