Nawigacja

Misja i wizja

Misja szkoły

Działamy po to, aby:

nasi uczniowie:
byli solidnie przygotowani do dalszej nauki i życia w dynamicznie zmieniającym się świecie XXI wieku

Rodzice:
darzyli nas zaufaniem

Pracownicy szkoły:
mieli satysfakcję z wykonywanej pracy

Szkoła:
- cieszyła się uznaniem w środowisku;

- chcemy zapewnić naszym uczniom wysoką jakość nauczania, wychowania i opieki, klimat życzliwości, profesjonalizm, bogata ofertę zajęć pozaszkolnych, bezpieczeństwo, dobrą organizację pracy.

- chcemy przygotować ucznia do świadomego wyboru dalszej drogi kształcenia oraz pełnienia różnych ról w społeczeństwie.

 

 

Wizja szkoły

 

 

"Jeżeli nie wiesz, do jakiego portu chcesz płynąć, 
pomyślne wiatry nie będą ci wiały." 
/Seneka/

 

 

 

Zespół Placówek Oświatowych w Korczewie to przedszkole i szkoły, w których zaangażowani i dobrze wykształceni nauczyciele wprowadzają uczniów w świat wiedzy naukowej.

Cała społeczność szkolna - uczniowie, nauczyciele i rodzice - cenią takie wartości jak: mądrość, partnerstwo, tolerancja, przyjaźń, sprawiedliwość i dobrze ze sobą współpracują.

Bogata oferta dydaktyczna i wychowawcza dostosowana jest do możliwości i potrzeb uczniów, którzy znajdują w szkole warunki do wszechstronnego rozwoju. Szkoła skutecznie zapobiega patologiom, agresji i uzależnieniom.

Wszystkie działania szkoły są zgodne z oczekiwaniami środowiska.

 

 

Dyrektor i Rada Pedagogiczna

 

Aktualności

Kontakt

  • Zespół Placówek Oświatowych w Korczewie
    08-108 Korczew ul. Szkolna 4
    pow. siedlecki
  • (+48) 256312029 Szkoła Podstawowa
    (+48) 256313939 Gimnazjum
    (+48) 256312079 Przedszkole

Galeria zdjęć