Nawigacja

Regulamin przedszkola

REGULAMIN KORZYSTANIA Z PRZEDSZKOLA W KORCZEWIE

 

1.Do przedszkola mogą uczęszczać dzieci w wieku 3 – 5 lat.

Dzieci powinny być samodzielne w zakresie samoobsługi tzn. w korzystaniu z toalety, jedzeniu, ubieraniu itp.

2.Przedszkole jest czynne w godzinach: 715 – 1500

 1. Schodzenie się dzieci trwa do godziny 830 -  po tym czasie nie należy przyprowadzać  dzieci.

W wyjątkowych przypadkach późniejsze przyjście należy zgłosić dzień wcześniej do intendentki przedszkola.

b. Dzieci mogą być odbierane tylko przez osoby pisemnie upoważnione przez rodziców lub opiekunów prawnych.

c. Rodzice/opiekunowie zobowiązani są do punktualnego odbierania dzieci, zgodnie ze złożonymi deklaracjami  tj. do godziny wymienionej w wypełnionych dokumentach.

Np. dziecko zapisane na 5 godzin opuszcza przedszkole do godziny 1300, zapisane na 6 godzin do 1400, zapisane na 7 godzin do godziny 1500

3.W pierwszych dniach rodzice/opiekunowie zobowiązani są do wypełnienia oświadczeń i deklaracji obowiązujących w przedszkolu.

4. W przedszkolu prowadzone są zajęcia dodatkowe dla dzieci, mogą one korzystać z nich o ile zajęcia te mieszczą się  w ramach godzin zadeklarowanych przez rodziców/opiekunów.

5. Dzieci chore lub podejrzane o chorobę powinny pozostać w domu.

6. Przedszkolaki nie mogą przynosić do przedszkola zabawek, słodyczy (z wyjątkiem urodzinowych lub imieninowych cukierków), napojów, kanapek, leków.

7. Wszystkie dzieci korzystają z posiłków przygotowywanych w przedszkolu – dzieci zapisane na 5 lub 6 godzin  z dwóch posiłków, zapisane na 7 godzin z 3 posiłków.

8.Rodzice ponoszą następujące koszty związane z pobytem dziecka w przedszkolu:

 1. Opłata za wyżywienie - wyliczana za każdy miesiąc i uzależniona od obecności dziecka w przedszkolu.
 2. Opłata godzinowa - w wysokości 1zł za każdą zadeklarowaną godzinę ponad minimum czyli ponad pięć godzin.

Obydwie wymienione powyżej opłaty odliczane będą tylko  jeśli  rodzic/opiekun zgłosi dzień wcześniej absencję dziecka.

Zgłoszenia można dokonać osobiście lub telefonicznie do intendentki przedszkola   Tel. 25 63 120 79

9. Rodzice zobowiązani są do regularnego i terminowego wpłacania należności - do 10 dnia każdego miesiąca, począwszy od września.

10. Dwumiesięczna zaległość w opłatach skutkować będzie wykreśleniem dziecka z listy przedszkolaków – w przypadku dzieci młodszych. Dzieci ze starszej grupy będą mogły korzystać z przedszkola tylko w zakresie minimum programowego ( 5 godzin).

11. Rodzice/opiekunowie powinni dostarczyć do przedszkola:

    a. wyprawkę – wg listy obowiązującej w przedszkolu,

    b. komplet ubrania – na zmianę w zdarzeniach „losowych”(zmoczenie, oblanie itp.),

   c. ziemniaki i inne warzywa – wg listy i kolejności przekazanej przez intendentkę przedszkola.

12. W przypadku rezygnacji z usług przedszkola należy jak najszybciej rozliczyć się i odebrać rzeczy dziecka.

13.  Przy dwumiesięcznej nieusprawiedliwionej nieobecności dziecka młodszego w przedszkolu nastąpi automatyczne wykreślenie z listy wychowanków.

 

Przyjęto na posiedzeniu Rady Pedagogicznej w dniu 31.08.2015 r.

 

Aktualności

Kontakt

 • Zespół Placówek Oświatowych w Korczewie
  08-108 Korczew ul. Szkolna 4
  pow. siedlecki
 • (+48) 256312029 Szkoła Podstawowa
  (+48) 256313939 Gimnazjum
  (+48) 256312079 Przedszkole

Galeria zdjęć